NATUREVIEW  natuurfotografie door Jan Roofthooft

RAW of JPEG ?

Bestand, bestandsextensie, bestansformaat

Iedereen die met een computer werkt hoort te weten wat een bestand is en het lijkt dan misschien een beetje vreemd om daar nog eens op terug te komen maar voor de duidelijkheid doen we het toch...

Bestand

Een (computer)bestand is verzameling van gegevens die op een bepaalde manier zijn samengesteld, zo zijn er bijvoorbeeld tekstbestanden, beeldbestanden, muziekbestanden, enz. Een tekstbestand zal anders zijn samengesteld dan een beeld- of muziekbestand. De manier waarop het bestand is samengesteld wordt aangeduidt door de extensie van het bestand.

Bestansextensie

Ieder bestand bestaat uit een bestandsnaam, gevolgd door een punt en de bestandsextensie. Bvb. koolmees.jpg
Een bestandsnaam kan je zelf geven of wijzigen.
Een bestandsextensie is een toevoeging achter de bestandsnaam.

Een bestandsextensie bestaat uit een punt meestal gevolgd door 3 'karakters', soms ook 2 of 4.
Microsoft Word tekstdocumenten hebben de bestandsextensie .doc of .docx, bvb. recepten.docx
Apple Quick Time video’s hebben de bestandsextensie .qt, bvb. verjaardagsfeest.qt
Een webpagina kan de bestandsextensie .html hebben, bvb. info.html
Er bestaat reeds een hele lijst van bestandsextensies

Bestandsextensies worden gebruikt om besturingsystemen of softwareprogramma's in staat te stellen het bestand te herkennen om zo het juiste programma te kunnen starten waarmee men het bestand kan openen, bewerken en opslaan.

Een bestandsextensie wijzig je nooit tenzij je weet waarom en wat de gevolgen zijn.
Een bestand zonder bestandsextensie kan je niet zomaar openen.

Bestandsformaat

Het bestandsformaat is een meer algemene vorm om de aard van een bestand aan te duiden. Een bestandsformaat kan men herkennen aan de extensie, koolmees.jpg duidt op een beeldbestandsformaat.

Een tekstbestandsformaat herkent men aan de extensie .txt, .doc, .docx, enz.
Een beeldbestandsformaat herkent men aan de extensie .bmp, .jpg, .gif, .tif, .png, .psd, enz.
Een muziekbestandsformaat herkent men aan de extensie .wav, .mp3, .wmv. .aac, enz.
Een videobestand herkent men aan de extensie .avi, .mov, .mp4, enz. (In feite staat de bestandsextensie hier voor een multimedia containerbestand dat videobeelden, muziek, ondertitels, enz. kan bevatten in een gecomprimeerde vorm.


Wat is JPEG

JPEG is een standaard beeldbestandsformaat voor het opslaan van afbeeldingen in een gecomprimeerde digitale vorm.
JPEG is de afkorting van 'Joint Photographic Experts Group'.
JPEG beeldbestand bestaat uit een compressiemethode met verlies.

JPEG heeft meerdere compressiemogelijkheden. Hoe meer compressie hoe kleiner de bestandsgrootte van het beeld maar des te geringer de beeldkwaliteit.
JPEG is zeer algemeen verspreid en kan door alle viewers, browsers, beeldbewerkingssoftware, enz. worden gelezen.
JPEG-bestanden hebben de bestandsextensie .jpeg of .jpg, bijvoorbeeld: sneeuwhoen.jpeg of sneeuwhoen.jpg

Bij een JPEG-opname gebeurt de compressie in de camera en daarbij worden er al een aantal bewerkingen op het beeld uitgevoerd.
Je kan daarbij ook zelf ingrijpen door bvb. helderheid, contrast, kleurtemperatuur, kleurverzadiging enz. naar eigen smaak in de camera in te stellen en sommige camera's bieden meerdere kant en klare instellingen aan voor bvb. landschap, portret, enz. of laten je toe om zelf bepaalde voorkeuren in te stellen (bij Canon 'Picture Styles' genoemd).

TIP! In Windows worden bestandsextensies niet zomaar vanzelf getoond. Toch is het handig om altijd alle bestandsextensies in de verkenner te zien en dat kan als volgt:

Windows Vista en Windows 7: Klik op Start, Configuratiescherm en dan op Mapopties. Klik op het tabblad Weergave. In het venster onder de tekst Geavanceerde instellingen verwijder je het vinkje voor 'Extensies voor bekende bestandstypen verbergen'. Klik dan op 'Toepassen' en op 'OK'.

Windows XP: open de Windows verkenner, klik op menu Extra, klik dan op Mapopties, klik op het tabblad Weergave. In het venster onder de tekst Geavanceerde instellingen verwijder je het vinkje voor 'Extensies voor bekende bestandstypen verbergen'. Klik dan op 'Toepassen' en op 'OK'.


Wat is RAW

RAW is geen afkorting van iets maar betekent eigenlijk onbewerkt of ruw. RAW is geen standaard.

RAW duidt op een bestandsformaat om beeldinformatie van digitale camera's op te slaan.

Een RAW-bestand bevat de originele (ruwe) beeldinformatie zoals die door de camerasensor (analoog) werd geregistreerd en in de camera door de analoog/digitaal converter in een (digitaal) RAW-bestand werd omgezet.

Maar omdat er tussen ieder cameramerk verschil is in sensors, in het aantal kleurkanalen van de sensor naar de analoog/digitaal converter en tussen de converters onderling zal ieder type camera een 'eigen' RAW produceren.

Als bestandextensie wordt voor RAW-bestanden bijna nooit .RAW gebruikt.
Ieder cameramerk heeft een eigen bestandsextensie voor zijn raw's ! Bijvoorbeeld:
.CR2 = Canon (Camera Raw Image Format version 2), bijvoorbeeld: hondskruid.CR2 of hondskruid.cr2 (in de meeste toepasingen worden kleine letters gebruikt).
.NEF = Nikon (Nikon Electronic Format), bvb. hyacint.nef
(.RAF = Fuji, .X3F = Sigma, enz....)

Maar zelfs binnen één cameramerk zijn er verschillen tussen RAW's, ondanks ze dezelfde bestandsextensie hebben.
De RAW beeldinformatie van Canon EOS 350D, 400D, 20D, 30D, 40D, 50D, 7D, 5D, 1D-serie, 1Ds-serie hebben allemaal de bestandsextensie .CR2 maar toch zijn het verschillende RAW-formaten omdat elk boververnoemd cameratype andere sensors, kleurkanalen of analoog/digitaal converters gebruikt.

Omdat RAW dus geen standaard is heb je voor het bekijken en bewerken en voor het importeren/converteren/exporteren van RAW-bestanden naar een standaard beeldformaat een RAW-conversie programma nodig.

(Adobe heeft in 2004 een publiek toegankelijke archiveringsindeling voor RAW-bestanden ingevoerd met de naam DNG (Digital Negative). Meer daarover kan vinden op de DNG pagina).


RAW-conversie programma's
Onafhankelijk van het cameramerk (prijs +/- 100 euro tot meer dan 500 euro)

Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop CS2, CS3, CS4, CS5, CS5.5
Phase One - Capture One
Bibble
Apple Aperture
DXO

Van een cameramerk

Canon Digital Photo professional (afgekort DPP). Gratis bij aankoop van een Canon digitale reflexcamera. Het programma is Engelstalig, een Nederlandse handleiding wordt meegeleverd op CD. Zeer handig om met DPP te leren werken zijn de Quick Time video tutorials die je kan zien op Canon Digital Learning Center
Als je DPP van de CD hebt geïnstalleerd kijk dan best eerst naar de versie via Menu Help > Version information, en kijk dan ook op de Canon website of er geen update beschikbaar is, zie http://software.canon-europe.com/

Nikon Capture NX (vanaf +/- 120 euro ?)

Voor andere camera merkeigen RAW-conversie programma's zie de website van de fabrikant.


RAW blijft altijd je ruw, origineel bestand

Zoals eerder geschreven bevat een RAW-bestand alleen (ruwe) digitale informatie.
Op het ogenblik dat de spiegel opklapt en de sluiter opengaat registreert iedere pixel van de sensor het aanwezige licht dat dan door de analoog/digitaal converter in een digitaal RAW-bestand wordt omgezet.

Het enige dat je op een RAW-opname kan beïnvloeden is de belichting. Buiten de belichting voeren de meeste camera's nooit andere 'bewerkingen' op de RAW-opname uit.
Een RAW-bestand is dan ook niet af als het uit de camera komt. De afwerking van een RAW-bestand moet door de fotograaf gebeuren d.m.v. een RAW-conversie programma waarmee je de RAW-bestanden zichtbaar kan maken op een beeldscherm en 'bovenop' de RAW-beelden bewerkingen kan uitvoeren.

Een originele RAW kan je niet wijzigen. De bewerkingen die je op een RAW-bestand met een RAW-conversie/beeldbewerkingsprogramma hebt uitgevoerd kan je samen met de RAW bewaren. Deze bewerkingen doen niets aan het RAW-bestand zelf maar worden samen met de RAW bewaard. Pas als men het RAW-bestand gaat uitvoeren (exporteren) naar een standaard beeldbestand worden die bewerkingen definitief toegepast.

Je orinineel RAW-bestand wijzigt dus nooit. Open je het later opnieuw het dan kan je al de bewerkingen die met de RAW hebt bewaard steeds wijzigen of allemaal verwijderen om opnieuw vanaf je origineel RAW-bestand te beginnen.

(Sommige RAW-conversie programma's slaan de op een RAW toegepaste beeldbewerkingen en andere beeldgegevens, oa. IPTC op in een apart XMP bestand, ook 'sidecar' bestand genoemd omdat het XMP bestand aan het beeldbestand wordt gekoppeld).


JPEG tegen RAW, 8 bit tegen 12, 14 of 16 bit, een ongelijke strijd
JPEG heeft een kleurdiepte van maximaal 8 bit per kleur

8 bit = 28 (2x2x2x2x2x2x2x2) = 256 niveaus per kleur (= verdelingen, gradaties, trapjes), meer info over bit en bytes
0 staat hierbij voor zwart en 255 voor wit.
8 bit per kleur = voor de 3 RGB-hoofdkleuren (Rood, Groen en Blauw) 8 x 3 = 24 bit , en dat geeft 256x256x256 = 16.777.216 kleurnuances of kleurgradaties.

RAW heeft een kleurdiepte van 12 of 14 bit per kleur, enkele zelfs 16 bit

12 bit = 212 = 4096 niveaus per kleur (0 staat voor zwart en 4095 voor wit)
12 bit per kleur = 36 bit voor de 3 RGB-kleuren en dat geeft 4096x4096x4096 = 68.719.476.736 kleurnuances
14 bit = 214 = 16384 niveaus per kleur, voor de 3 kleuren = 4.398.046.511.104
16 bit = 216 = 65536 niveaus per kleur, voor de 3 kleuren = 281.474.976.710.656

RAW heeft door de veel grotere kleurdiepte een veel grotere ‘kwaliteitsreserve’ dan JPEG

De kracht van RAW blijkt dan ook bij het bewerken want bij drastische aanpassingen van kleurtemperatuur, helderheid, contrast en kleur blijft een RAW-beeld nog overeind terwijl een JPEG-beeld er dan bleek en vlekkerig kan uitzien.

Wanneer je bij JPEG-beelden grote correcties van kleurtemperatuur, helderheid, contrast en kleur uitvoert zal je zien dat het histogram algauw gaten begint te vertonen door het beperkte aantal beschikbare niveaus (zie afbeelding rechts).

De meeste beeldschermen (en inktjetprinters) ondersteunen maar 8 bit per kleur waardoor bvb. kleine verschillen in helderheid nauwelijks te zien zijn. Je zou je kunnen afvragen of het dan wel zin heeft om met 12 bit beelden (of meer) te werken als je die extra bits toch bijna niet kan zien op je beeldscherm.
Ook al zie je het niet op je beeldscherm, toch is de hoge kleurdiepte van RAW in het voordeel omdat bij het uitvoeren van bewerken het aantal niveaus automatisch afneemt. Door de hoge 'kwaliteitsreserve van RAW gebeurt dit buiten de 'zichtbare zone' (je ziet het niet op je beeldscherm). Uiteraard kan je ook in RAW te ver gaan zodat je wel zichtbaar fijne details gaat verliezen.
Opmerking! In de betere programma’s voor beeldbewerking zoals bvb. Photoshop kan je in een 8 bit of een 16 bit werkruimte werken. Wanneer je in zo’n programma een 12 bit of 14 bit RAW-beeld opent zal een deel van de 16 bit werkruimte dus niet worden ingevuld.
Zie ook de Photoshop Essential Benefits Of Working with 16-Bit Images


Optimaal gebruik van RAW

Sensors kunnen niet registreren wat onze ogen zien en kunnen slechts zo’n 5 tot 8 à 9 stops licht- of helderheidsverschil aan (onze ogen kunnen 10 à 11 stops waarnemen en daarmee kunnen wij dus nog onderscheid zien in zeer diepe schaduwen of in zeer heldere lichte kleurtonen).
Met 1 stop verschil bedoelt men het verdubbelen (= 2X de lichthoeveelheid) of het halveren van de lichthoeveelheid (= 0,5X de lichthoeveelheid of 2X minder licht).
ISO, sluitertijd en diafragma hebben invloed op de belichting van de sensor.
Draaien we bijvoorbeeld het diafragma van een objectief van f4 naar f5.6 dan wordt de diafragma-opening kleiner en halveert men de lichthoeveelheid die op de sensor valt, draait men nog 1 stop verder f5.6 naar f8 dan halveren we die lichthoeveelheid nogmaals en hebben we al 4 keer minder licht op de sensor dan bij f4 (4 keer minder licht is een quadratische vermindering, 4 = quad, quadro,...) . Bij f11 hebben we al 8x minder licht, enz.. Het licht dat de sensor registreert vermindert dus niet gelijkmatig of lineair maar neemt per 2 trappen quadratisch af. Zo'n quadratische af- of toename noemt men een logaritmisch verloop. Zie het voorbeeld voor verschillende diafragma's hieronder.

 

Tabelweergave van een bepaalde hoeveelheid licht bij een bepaald diafragma
(Blauw geeft figuurlijk de hoeveelheid licht weer. Merk de logaritmische vermindering op.)
Licht bij f4
Licht bij f5.6 2X minder licht dan bij f4
Licht bij f8 2X minder licht dan bij f5.6 maar 4X minder dan bij f4
Licht bij f11 2X minder licht dan bij f8 maar 8X minder licht dan bij f4
Licht bij f16 2X minder licht dan bij f11 maar 16X minder licht dan bij f4
Licht bij f22 2X minder licht dan bij f16 maar 32X minder licht dan bij f4

 

Sensors reageren lineair op licht en kunnen 5 tot 7 à 9 stops lichtverschil aan. Als we er voor het gemak en de duidelijkheid uitgaan van 5 stops lichtverschil tussen volledig zwart en zuiver wit (meestal ook de verdeling die een camerahistogram weergeeft) en verdelen we dan die 5 stops gewoonweg direct in een histogram, dan zouden we kunnen denken dat bij 12 bit per kleur (= 4096 niveaus), ieder deel uit 4096/5 = 820 niveaus zou bestaan.

Maar omdat de lichthoeveelheid telkens verdubbelt of halveert met iedere stop en dus logaritmisch verloopt en een sensor lineair reageert op licht krijgen we geen gelijkmatige lineaire maar een logaritmische verdeling van de 4096 niveaus over 5 stops.
Hieronder in een tabelweergave hoe de niveaus zich dan verdelen.

Logaritmische verdeling van 4096 niveaus over 5 stops in een 12 bit RAW-beeld
2048 niveaus 1ste stop, helderste tonen
1024 2de stop, heldere tonen
512 3de stop, middentonen
256 4de stop, donkere tonen
128 5de stop, donkerste tonen

 

Projecteren we bovenstaande niveau's in een camera-histogram weergave dan bekomen we volgende verdeling.

Conclusies
In de 1ste stop met de helderste tonen zijn er 2048 niveaus beschikbaar, dit is de helft van alle beschikbare 4096 niveaus (per kleur).
Gebruik je de 1ste stop niet dan gebruik je de helft van de kleurdiepte niet!

In de 5de stop met de donkerste tonen zijn er slechts 128 niveaus beschikbaar.
Door dit beperkte aantal niveaus voor de donkerste tonen zal er (vooral bij hogere ISO-waarden) ruis optreden in de donkere partijen van een beeld, een typisch probleem bij digitale fotografie dat wordt veroorzaakt door de logaritmische lichtverhoudingen.

Daarom is het geen slecht idee om bij RAW wat meer te belichten wanneer dat mogelijk is om zo met je belichting meer in de 'helderste' stop terecht te komen (meer naar rechts belichten) om over meer nivaau's en meer beeldinformatie te beschikken.
(Bovenstaand voorbeeld is niet helemaal correct want als we alle niveaus bij mekaar optellen komen we er 128 te kort. Toch heeft dit geen invloed op het uitgelegde principe)


Voorbeeld

Opname van een bruine beer in de late avond onder een donkere wolkenhemel in druilige regen. Enkele gegevens van de opname;
  • ISO Speed  800
  • Tv(Shutter Speed) 1/100 sec
  • Av(Aperture Value) f5.0
  • Metering Modes  Evaluative metering
  • Lens EF300mm f/2.8L IS USM
  • Image size  3504 x 2336
  • Image Quality RAW


Links het histogram van de opname. Onderaan werd er een 5-stops indeling er voor de duidelijkheid bijgeplaatst.
Merk op dat hierbij de volledige helderste stop niet werd gebruikt. Meer dan 2048 niveaus dus! (Bij 14 bit)
Ruwweg geschat beslaat de volledige breedte van de grafiek bij deze opname ongeveer 1600 niveaus. Het was beter geweest om deze opname 1 stop over te belichten.

De grafiek in je histogram schuift dan naar rechts en bedekt dan helemaal de 3 rechtse stops.
Ruwweg geschat beslaat de volledige breedte van de grafiek nu ongeveer 3700 niveaus of meer dan het dubbele dan bovenstaande grafiek.
De opname toont dan wel te licht maar dat is geen enkel probleem want in een RAW-conversie programma schuif je de belichting zonder problemen naar de gewenste waarde en bovendien heb je dan door het grotere aantal niveaus een grotere 'kwaliteitsreserve' waardoor je minder last zal hebben van ruis in de donkere beeldpartijen.
Zie het voorbeeld hieronder.


RAW-voorbeeld met meer belichting naar 'rechts'

Het simpele voorbeeld hieronder toont aan hoe je bij RAW door meer te belichten over meer niveaus kan beschikken om zo aan beeldkwaliteit te winnen, vooral in de donkere beeldpartijen en bij hogere ISO-waarden. (Verhoog je de ISO-waarde dan verhoog je de versterking op de sensor en dat leidt tot meer ruis. zolang de ruis in de dokere beeldpartijen binnen de perken blijft is er geen probleem, maar...
(Het is moeilijk om de verschillen duidelijk aan te tonen omdat onderstaande beelden klein zijn en voor het web zijn aangepast maar probeer het zelf eens uit met uw camera.

Beeld 1

Opname in RAW zoals de lichtmeter van de camera aangaf met bovenaan rechts het histogram.
De histogramgrafiek zit niet helemaal rechts waardoor de 2048 niveaus van de helderste tonen niet werden gebruikt.
Het centrum van het zwarte Lego-blokje op de appel werd uitvergroot en vertoont duidelijk ruis.


Beeld 2

Zelfde onderwerp als beeld 1 maar hier werd 1,3 stop overbelicht om het histogram meer naar rechts te krijgen om zo over veel meer niveaus te kunnen beschikken.
De opname ziet er nu ook overbelicht uit maar vermits het over een RAW opname gaat heeft dit geen belang, integendeel!


Beeld 3

Het overbelichte beeld 2 werd met een RAW-conversie programma terug op de 'normale' helderheid gebracht.
Beeld 1 en beeld 3 zien er nu identiek uit en ook de grafiek van het histogram is identiek.
Toch is er een verschil! Het Lego-blokje vertoont nu minder beeldruis.

Het is dus duidelijk dat men over een grotere kwaliteitsreserve beschikt als men het rechtse deel van het histogram kan gebruiken (of het linkse deel kan vermijden) wanneer dat enigzins mogelijk is.


Waarom RAW gebruiken ?
 • RAW geeft je de maximale beeldinformatie die een camera je kan geven en dus geeft RAW je ook de mogelijkheid om de maximale beeldkwaliteit uit je opnamen te halen.
 • In RAW geven de meeste camera’s je minstens 12 bit per kleur. Daardoor zijn er in RAW zeer drastische correcties mogelijk zonder kwaliteitsverlies (helderheid, kleurtemperatuur, contrast, kleurcorrecties, enz.).
 • RAW is onverwoestbaar. Alle bewerkingen die je in een RAW-conversie programma bovenop een RAW-beeld uitvoert veranderen het originele RAW-beeld niet. Je kan deze bewerkingen wel mee met het RAW-beeld opslaan maar je kan elke bewerking ten allen tijde weer ongedaan maken en van je originele RAW terug beginnen.

Waarom JPEG gebruiken?

Uit voorgaande zou je kunnen denken dat het best is om JPEG te mijden. Niets is minder waar! Een goed belichte JPEG opname met minimale compressie is direct bruikbaar, zowel voor prints als voor projectie. Zie ook RAW versus JPEG experiment (of beter nog, experimenteer zelf!).

 • JPEG is een standaard beeldbestandsformaat en kan door alle viewers, beeldbewerkingsoftware, enz. worden getoond.
 • Basisbeeldbewerkingen kan men op JPEG-beelden met de meest eenvoudige viewers en beeldbewerkingsprogramma’s uitvoeren, vaak ook met gratis programma’s zoals bijvoorbeeld Faststone.
 • JPEG-bestanden (uit de camera) zijn meer dan de helft kleiner dan RAW’s zodat er veel meer op een geheugenkaart kunnen.
 • Met JPEG heb je reeds in de camera een flexibele keuze in beeldgrootte. Je hoeft dus niet in de hoogste beeldresolutie te werken als dat niet echt nodig is.
 • In veel gevallen is JPEG-kwaliteit prima bruikbaar en goede jpg's kunnen ook fraaie prints afleveren.
 • Voor nieuwsreportages (kranten en web) waarbij het vooral heel snel moet gaan is men vaak beter af met een kant en klaar JPEG-beeld.
 • Door de grote compressiemogelijkheden zijn JPEG-beelden uitermate geschikt om per e-mail te worden verzonden, ook draadloos. Interessant voor journalisten.
 • Het maximaal aantal opnamen bij continu-opnamen zal met JPEG's groter zijn dan met RAW's. Voor de meeste fotografen misschien niet zo belangrijk maar in journalistieke- of sportfotografie kan dit wel belangrijk zijn om van een bepaald gebeuren geen beeld te missen.
 • Niet iedereen heeft de tijd, de goesting of de kennis om RAW-beelden op een computer klaar te stomen. Het vraagt ook een vrij degelijke uitrusting (goed beeldscherm, beeldschermkalibratie, nodige software, enz.).
 • De meeste compacts, werken alleen maar in JPEG. Alleen de topmodellen hebben ook RAW.

Een camerahistogram is een ‘post processed’ histogram

Maak je met je camera eenzelfde beeld in RAW en in JPEG dan zal het histogram van deze beide beelden er vrijwel hetzelfde uitzien (afbeelding links = JPEG, afbeelding rechts = RAW). Wanneer je daarbij met de grafiek van je histogram net de rechterkant raakt (= zuiver wit) is het bij sommige camera's mogelijk dat je in RAW toch nog over iets meer ‘witreserve’ beschikt.

Om aan de weet te komen hoe betrouwbaar het histogram van je camera is en of je in RAW enige 'witreserve' hebt is het geen slecht idee om je eigen camera eens te testen door een beeld te maken waarin wit (met nog enig detail) aanwezig is.
Maak de opname zo dat de histogramgrafiek net de rechterkant raakt en maak dan nog enkele opnamen waarbij je telkens bvb. 1/3 stop meer (over)belicht. Bestudeer nadien de beelden in je RAW-programma om te zien wanneer je alle detail in het wit verliest (dus tot je zuiver wit hebt).

Toch hou je in de praktijk best een veiligheidsmarge aan want eens je zuiver wit hebt is er helemaal geen detail meer uit het wit te halen! Zeer goede RAW-conversie en beeldbewerkingsprogramma's (Photoshop, Lightroom) kunnen overbelicht wit in het beeld noch enigszins 'repareren' (invullen met wit uit omgeving) mits het witte overbelichte vlak niet te groot is.
Let dus op bij onderwerpen met lichte beeldpartijen!


Andere beeldbestanden
TIFF

Tagged Image File Format. TIFF is een bestandsformaat dat werd ontwikkeld door Aldus Corporation en gebruikt 8, 16 of 32 bits per kleur. Er wordt meestal geen compressie toegepast bij dit beeldformaat. In de grafische industrie wordt TIFF vaak gebruikt voor professioneel drukwerk omdat de grootte van het bestand dan geen rol speelt, maar optimale kwaliteit wel. Er gaat geen beeldinformatie verloren bij het uitwisselen of opslaan. Dit beeldformaat is niet geschikt voor internet omdat bestanden bijna altijd te groot zijn.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. JPEG is een standaard bestandsformaat voor het opslaan van afbeeldingen in een gecomprimeerde digitale vorm met max. 8 bit per kleur. JPEG is bestaat uit een compressiemethode met verlies. JPEG 2000 ? JPEG XR ? PSD PhotoShop Document PSD is een typisch Photoshop bestandsformaat dat heel veel mogelijkheden van Photoshop ondersteunt.

PSD

kan ook in andere Adobe programma's worden geïmporteerd; Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe GoLive enz... PSD kan men in Photoshop opslaan in 8, 16 of 32 bit per kleur. PDF Portable Document Format PDF is een door Adobe ontwikkeld flexibel formaat om documenten op te stellen in een compact en universeel uitwisselbaar formaat.

PDF

laat een combinatie toe van tekst, beeld en opmaak. Een voordeel is dat PDF-bestanden er identiek uitzien op verschillende computersystemen (Windows, Mac, Linux of Unix). PDF is ook populair voor internet toepassingen en vele handleidingen, katalogussen en dergelijke worden heden als PDF op websites geplaatst. PDF-bestanden kan men lezen met het gratis te downloaden 'Acrobat Reader' (ook in het Nederlands). Adobe Acrobat Reader PDF kan mits het op de juiste manier te converteren naar een tekstformaat ook door blinden worden gelezen. Blindsupport

GIF

Graphic Interchange Format. GIF werd in de jaren '80 ontwikkeld door Compuserve voor gebruik over een netwerk. Er kunnen niet meer dan 256 kleuren worden gebruikt wat voor foto's te weinig is. Door de kleine bestandsgrootte en het kleine beperkte aantal kleuren is GIF wel geschikt om beelden te laten bewegen voor bvb. webanimaties.

PNG

Portable Network Graphics. PNG is een standaard die werd ontwikkeld voor Internetgebruik als patentvrije tegenhanger voor GIF. Een van de grote voordelen van PNG (en ook van GIF) is dat ze een transparantie kunnen bevatten.

BMP

Bitmap. BMP is een standaard bestandsformaat voor DOS- en Windows compatibele computers.
WBMP Wireless Bitmap WBMP is een nieuwkomer onder de grafische beeldformaten. Het is een bestandsformaat voor het versturen van webgegevens naar handheld apparatuur, zoals zaktelefoons en Personal Digital Assistants.

EPS

Encapsulated PostScript. EPS is een bestandsformaat dat is opgebouwd uit vectoren. Het heeft veel restricties en kan alle gegevens bevatten die PDF wel aankan. EPS kan door dat het uit vectoren bestaat vergroot en verkleind worden zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.


Naar volgende pagina Adobe's DNG- Naar vorige pagina Sensorreiniging